Oferta pracy na stanowisko stróża nocnego w SP nr 2

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zaprasza do składa ofert na stanowisko stróża nocnego w wymiarze 40 godzin tygodniowo od 12.08.2019r.

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Podanie
  2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku stróża nocnego.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Nowogardzie, 72-200 Nowogard, ul. Żeromskiego 5, w celu prowadzenia rekrutacji na ww. stanowisko.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie do dnia 05.08.2019 r. do godz. 10.00 dopiskiem na zamkniętej kopercie „Oferta pracy na stanowisko stróża nocnego”