2023 11 15 azbest 1

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla od wielu lat prowadzi działania zmierzające do poprawy zdrowia mieszkańców Gminy Nowogard, m.in. poprzez organizację demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard. Dotychczas z terenu miasta i gminy Nowogard utylizowano 671,16 ton azbestu. Z pomocy skorzystało dotychczas 160 mieszkańców z terenu miasta oraz 34 sołectw. Pozyskana przez Burmistrza dotacja na przełomie lat 2016-2023 wyniosła248 946,29 zł.
Informujemy, że w 2023 r. łącznie z terenu gminy zutylizowano 50,8 ton niebezpiecznego azbestu, a kwota dofinansowania wyniosła 21 002,80 zł. Gmina Nowogard uzyskała pomoc finansową na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.
Jest to bardzo ważne dla zdrowia mieszkańców, aby systematycznie pozbywać się eternitu. W związku z tym w przyszłym roku Burmistrz Robert Czapla ponownie złoży wniosek
o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY NOWOGARD W 2023 ROKUSzanowni mieszkańcy Gminy Nowogard

Uprzejmie informuję, iż w trosce o Państwa zdrowie, zamierzam złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W związku z powyższym do dnia 24 lutego 2023 r. przyjmować będziemy wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest.

Kto może złożyć wniosek?

Właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, m.in.:

2022 10 17 AZBESTGmina Nowogard informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn.:” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard”, które pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie”. Z pomocy skorzystało w tym roku 16 mieszkańców naszej gminy.

Łącznie z terenu gminy Nowogard usunięto 79,06 ton niebezpiecznego dla zdrowia azbestu.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Burmistrz Nowogardu zachęca do utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się jeszcze na terenie naszej gminy.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ

2022 01 17 azbestBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców Gminy Nowogard zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.
W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?
O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, a także fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?
Aby ubiegać się o demontaż i odbiór wyrobów azbestowych należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.