Pierwsza pomoc - TAK! Potrafię!
22 marca w Nowogardzkiej Bibliotece odbyło się spotkanie poświęcone tematyce zdrowotnej wraz z pokazem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas spotkania, którego głównym organizatorem był Uniwersytet III Wieku zostały omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, przede wszystkim podstawowe zagadnienia niezbędne do wykonania prawidłowych czynności przed przybiciem lekarza. W razie wypadku to często pierwsze minuty decydują o życiu poszkodowanego i to od nas potencjalnych świadków wypadku, od naszej wiedzy i umiejętności może zależeć ludzkie życie. Uczniowie, wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie pod okiem swoich opiekunów zaprezentowali i odegrali scenki rodzajowe ukazując sposób wykonywania czynności reanimacyjnych. Zaprezentowali „krok po kroku” jak należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Seniorzy mogli ponadto poćwiczyć sami próbując swoich sił i umiejętności.

Druga część spotkania prowadzona przez Panią Ratownik Medyczną z bogatym doświadczeniem i ogromną wiedzą medyczną poświęcona była tematyce udaru, wylewu, zawałom serca oraz złamaniom, które niejednokrotnie występują przy osteoporozie. Podczas wykładu omówiono przyczyny występowania powyższych chorób, skutki, przedstawiono jak rozpoznać pierwsze objawy oraz jakie uczynności możemy podjąć będąc świadkami zdarzenia.

Jesteśmy pełni nadziei, że dzięki takim spotkaniom zarówno seniorzy jak i juniorzy nabędą niezbędną wiedzę, konieczną w przypadku udzielania pierwszej pomocy
a jednocześnie pewność, że potrafią ratować zdrowie i najcenniejszą wartość, jaką jest życie ludzkie.

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkania poświęcone tematyce zdrowotnej oraz tematyce udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – pamiętajmy, że nie ma nic cenniejszego od zdrowia i życia ludzkiego.

Grupy zainteresowane szkoleniem zapraszam do kontaktu pod nr tel. 793-555-678.

Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie”
Marta Pińkowska

Zadanie współfinansowane przez Gminę Nowogard (www.nowogard.pl).