2013 02 20 laur cisowy 01W dniu 15 lutego obradowała Kapituła Lauru Cisowego. W spotkaniu pod przewodnictwem burmistrza Nowogardu Roberta Czapli udział wzięli członkowie Kapituły Antoni Bielida, Mieczysław Cedro, Aneta Drążewska, Adam Fedeńczak, Franciszek Karolewski, Waldemar Pędziszczak, Eligiusz Rzechuła oraz kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Urszula Berezowska.
Wnioski należy składać do Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy do dnia 29 marca b.r.

Pliki do pobrania

tekst i foto LMM