Jak poinformował nas Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Nowogardzie nie udało się usunąć awarii pojazdu myjący pojemniki na odpady. W związku z tym również planowane na dziś mycie pojemników na odpady zmieszane, papier, szkło oraz tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe w miejscowościach Wojcieszyn, Żabowo, Żabówko, Maszkowo, Boguszyce, Konarzewo, Brzozowo. Nowy termin mycia zostanie podany wkrótce.

Referat Gospodarki Odpadami
Urzędu Miejskiego w Nowogardzie