Fundusze pozyskane przez Burmistrza Nowogardu

W związku z licznymi pytaniami płynącymi od Państwa dotyczącymi pozyskanych środków zewnętrznych, poniżej będziemy na bieżąco informować Państwa o dofinansowaniach na inwestycje prowadzone w gminie Nowogard.

ilość pozyskanych środków w latach 2014-2020
26 225 119 zł

Jesteśmy dla ludziBurmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogardzie pozyskali fundusze wys. 384.536,43 zł w ramach działań Programu Operacyjnego – 2.5 Wiedza, Edukacja, Rozwój Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych , która będzie polegała na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzięki takiej modernizacji poprawi się sprawność obsługi klienta. Projekt będzie realizowany od 01.04.2019r do 30.04.2020.