Akcja odśnieżania trwa.
Wczoraj w nocy z 12. na 13. stycznia, od godziny 22 wieczorem do godziny 2 nad ranem, trwało odśnieżanie ulic i chodników na teranie miasta, czego efekty prezentujemy w galerii zdjęć poniżej.

Aby umożliwić mieszkańcom sprawne i bezpieczne poruszanie się po mieście została zorganizowana sprawna akcja odśnieżania. Za odśnieżanie dróg o nawierzchni twardej bitumicznej, gminnych i powiatowych na terenie miasta, odpowiada wykonawca Jerzy Furmańczyk.

Cała Gmina, jeśli chodzi o utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników jest podzielona na sześć części. Część I stanowią drogi pomiędzy miejscowościami Karsk, Ogorzele, Błotno, Miętno i Wołowiec. Część IV stanowią drogi Nowogard- Olchowo oraz Nowogard – Wojcieszyn. Te części (I i IV) są obsługiwane przez firmę Dromost Sławomir Serafin. Pozostałe części, w tym część V - dotycząca utrzymania dróg poza utwardzonymi masą bitumiczną na terenie całej Gminy, mimo kilkukrotnie ogłaszanego zapytania nie znalazły wykonawców. Będzie w tej sprawie kolejne postępowanie, aby jak najszybciej wyłonić wykonawcę na pozostałe części Gminy.

W pracach polegających na ręcznym odśnieżaniu chodników i alejek spacerowych z ramienia Zarządu Budynków Komunalnych biorą udział też pracownicy interwencyjni. Alejki i tereny zielone są obsługiwane przez pracowników firmy Domer, wspomagani pracownikami interwencyjnymi.

W akcji odśnieżania bierze również udział traktor typu Kubot zaopatrzony w pług i dozownik soli wymieszanej z piachem.

Prace trwają na bieżąco i będą trwały przez cały sezon zimowy. Od wczesnych godzin porannych pracownicy wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego monitorują i nadzorują postępy prac.

Gdyby mieli Państwo jakieś uwagi, zauważyli, że któraś część miasta jest nieodśnieżona zgodnie z umową, prosimy o reagowanie poprzez zgłaszanie swoich spostrzeżeń do kierownika wydziału GKMiOŚ pod numerem 576 004 414 lub do pracowników wydziału, którzy monitorują prace odśnieżania na ulicach i chodnikach 91 39 26 242 oraz na alejkach spacerowych 91 39 26 239.

Ewa Brzykcy