Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców gminy Nowogard o organizację tegorocznych dożynek, burmistrz Robert Czapla pragnie poinformować, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wszelkie imprezy masowe zostały odwołane. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców burmistrz podjął decyzję o odwołaniu gminnych dożynek, podobnie jak wcześniej odwołane były inne cykliczne imprezy między innymi " Laur Cisowy", "Majówka", "Lato z Muzami" czy "Eko-film". Gmina nie jest w stanie zabezpieczyć wydarzenia, w którym miałoby wziąć udział kilka tysięcy osób zgodnie z wymogami sanitarnymi, stąd odpowiedzialne stanowisko burmistrza w sprawie masowych wydarzeń kulturalnych planowanych na najbliższe miesiące.

Ewa Brzykcy