Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2019/12/01_plac_Blotno/
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla od lat zabiega o rozwój terenów wiejskich pod kątem m.in. przyszkolnej infrastruktury zabawowo - rekreacyjnej i sportowej. W ostatnim czasie powstały siłownie zewnętrzne w Karsku i Osowie. Wybudowano świetlice wiejskich w Krasnołęce, Boguszycach i Wyszomierzu.
Działania burmistrza skierowane są także na rozwój Błotna, gdzie przeprowadzono remont wnętrza szkoły podstawowej a obecnie trwa jej termomodernizacja.
Obok szkoły jest już siłownia zewnętrza a niebawem powstanie nowy plac zabaw, wyczekiwany przez dzieci.

W piątek, 29 listopada br. w Błotnie burmistrz Robert Czapla w towarzystwie grupki kilkulatków pod opieką nauczycielki i dyrektora miejscowej szkoły, podpisał umowę na budowę przyszkolnego placu zabaw. Podczas podpisania umowy obecni byli m.in. sołtys wsi Danuta Nowak, radni: Jacek Rafiński, Jacek Jankowski i Jerzy Kubicki oraz Tomasz Żelazowski - dyrektor szkoły w Błotnie.

Zgodnie z podpisaną umową, zakres prac obejmuje demontaż wysłużonych urządzeń zabawowych, wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku oraz montaż nowych urządzeń, wśród których są dwie zjeżdżalnie, linarium, huśtawka podwójna, siedzisko i zestaw wspinaczkowy. Wartość zadania to 44.403 zł.

Nowy plac zabaw w Błotnie ma powstać w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. / Beata Strzelecka