Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składanie ofert cenowych na wykonanie zadania pn "Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo"
Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2019r o godzinie 09:00.
więcej informacji na http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/500.dhtml

Agnieszka Warkalewicz
Wydział GKMiOŚ