Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Od ponad ośmiu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

ul. Kowalska (skarpa i parking) -  sprzątanie
ul. Kowalska (skarpa i parking) -  sprzątanie

 

 

 

 

osiedle przy ul. 5 Marca - porządki jesienne
osiedle przy ul. 5 Marca - porządki jesienne

 

 

 

 

osiedle przy ul. Warszawskiej - porządki
osiedle przy ul. Warszawskiej - porządki

 

 

 

 

ul. Osiedlowa - porządki
ul. Osiedlowa - porządki

 

 

 

 

przedszkole nr 4 - remont kolejnego pomieszczenia
przedszkole nr 4 - remont kolejnego pomieszczenia

 

 

 

 

skarpa i parking przy ul. 5 Marca - porządki
skarpa i parking przy ul. 5 Marca - porządki

 

 

 

 

SP Błotno - termomodernizacja
SP Błotno - termomodernizacja

 

 

 

 

zieleniec przy ul. 5 Marca - sprzątanie liści
zieleniec przy ul. 5 Marca - sprzątanie liści

 

 

Andrzej Sawicki