Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Pracownik_socjalny
W dniu 21 listopada w restauracji okrąglak odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodzonego Dnia Pracownika Socjalnego z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie. W pierwszej części uroczystości w imieniu burmistrza Roberta Czapli kwiaty wręczyli Sekretarz Grzegorz Wasilewicz wraz ze skarbnikiem Marcinem Marchewką.
Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie usłyszeli najlepsze życzenia z okazji ich święta. Podkreślono, że wykonywany zawód to przede wszystkim niesienie pomocy, które wymaga doskonałej orientacji w przepisach prawa i możliwości udzielania wsparcia ze środków publicznych, doświadczenia, a także cierpliwości, wyrozumiałości i empatii. Pracownik socjalny to nie tylko wyuczony zawód, ale przede wszystkim powołanie.