Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Turniej

Tradycyjnie już po raz dziesiąty w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Nowogardzie oraz w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie odbyła się X edycja Turniej Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej. Organizatorowi podczas jubileuszowej edycji udało się pozyskać sponsora tytularnego którym był właściciel autoryzowanego salonu samochodowego Hyundai DARKAT Wiesław Jurczyk ze Stargardu

Jest to spory kawałek historii, który na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń sportowych w Nowogardzie. W rozgrywkach brało udział 6 drużyn reprezentujących poszczególne służby mundurowe: Policja Zachodniopomorska, Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie, Zakład Karny w Goleniowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie oraz LUKS „Siatkarze” Nowogard. Biorąc pod uwagę zaciętą rywalizacje, jaka towarzyszyła zawodnikom w walce o zwycięstwo można powiedzieć, że turniej był zorganizowany na najwyższym poziomie. Pomimo dużych emocji sportowych panowała przyjazna atmosfera.Zwycięzcą X Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Siatkowej została drużyna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Drugie miejsce zajęła drużyna Policji Zachodniopomorskiej, a trzecie zespół Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wyprzedzając ZK Goleniów, Luks „Siatkarze” Nowogard, oraz KPP Goleniów. Mecze sędziowali: Marcin Barycza, Grzegorz Tandecki oraz Fabian Dobrowolski.
Organizatorem zawodów byli wspólnie Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie oraz LUKS „Siatkarz” Nowogard.

W uroczystym wręczeniu pucharów uczestniczył burmistrz Robert Czapla, który ufundował puchar dla drużyny zajmującej III miejsce.

Podczas turnieju swoją obecnością zaszczycili: Wicestarosta Powiatu Goleniowskiego - Tomasz Kulinicz, Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie - insp. Robert Sielski, Burmistrz Nowogardu - Robert Czapla, Komendant Komisariatu Policji w Nowogardzie - podkom. Andrzej Artemiuk, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogard - Kazimierz Dekański, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie – Jarosław Chudyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie - Bogdan Sobolewski, Przewodniczący NSZZ Policjantów w Goleniowie - asp.sztab. Radosław Podolak.