Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

BOMBA
Zaraz po otrzymaniu informacji o pociskach w bloku przy ul. 5 marca w Nowogardzie burmistrz Robert Czapla wraz z pracownikami urzędu miejskiego z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego natychmiast udał się na miejsce. Rejon, w którym znajdują się pociski został zabezpieczony przed możliwością wejścia osób postronnych. Na miejscu działania operacyjne prowadzą policjanci i strażacy. W drodze jest patrol saperski. Jak zapewnia burmistrz Robert Czapla w przypadku wystąpienia ewakuacji przygotowaliśmy ciepłe miejsce, do którego mieszkańcy zostaną przewiezieni i będą mogli napić się herbaty. /Marcin Gręda