Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie zatrudni od 1 września 2019r. pracownika na stanowisku – nauczyciel historii w wymiarze 1/18 etatu, zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 4/18 etatu, zajęć rozwijających kreatywność w wymiarze 2/18, edukacji wczesnoszkolnej 18/18, bibliotekarza w wymiarze 8/30, doradcę zawodowego w wymiarze 20 godzin w ciągu roku.

Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2019r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły w Strzelewie, 72-200 Nowogard z dopiskiem na kopercie: OFERTA PRACY – nauczyciel danego przedmiotu

Wymagane dokumenty:

  • Podanie
  • CV
  • Kopie dyplomów potwierdzające kwalifikacje przedmiotowe i pedagogiczne
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Forgiel