OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWOGARDZIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie zatrudni pracownika na stanowisku - konserwatora powierzchni płaskich w wymiarze 1 etatu.

Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 14.00 w sekretariacie, z dopiskiem na kopercie:

OFERTA PRACY - KONSERWATORA POWIERZCHNI PŁASKICH

Wymagane dokumenty:

  • Podanie
  • CV
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dyrektor Szkoły
Anna Łysiak