wystawa ptactwa Wojewoda Zachodniopomorski rozporządzeniem nr 27/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zakazał czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków oraz utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu. Zakaz obowiązuje na terenie powiatu pileckiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście.

Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 oraz § 3 rozporządzenia, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na obszarach wymienionych w § 1, do momentu jego odwołania.>Rozporządzenie