Neujahrsempfang w Heide
W dniu 9 stycznia br. delegacja Gminy Nowogard w składzie: Robert Czapla – Burmistrz Nowogardu i Szymon Pilipczuk – inspektor w Wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowogardzie brała udział w spotkaniu noworocznym „Neujahrsempfang„ organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide, II Podoficerską Szkołę Lotnictwa Wojskowego i miasto Heide.

Spotkania noworoczne mają już wieloletnią tradycję w Heide. Udział w tym wydarzeniu biorą najznamienitsi goście  związani z współpracą na rzecz mieszkańców Heide.

W tegorocznym spotkaniu udział wzięli  m.in.: Burmistrz Heide Ulf Stecher, Przewodniczący Rady Miejskiej w Heide Franz Helmut Pohlmann wraz z radnymi miasta Heide, Przedstawiciele władz samorządowych powiatu Dithmarschen, przedstawiciele władz samorządowych landu Schleswig - Holstein, posłowie z landu Schleswig – Holstein,  Przedstawiciele miasta partnerskiego Anklam, członkowie i pracownicy Związku Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide i II Podoficerskej Szkoły Lotnictwa Wojskowego, przedstawiciele straży pożarnej w Heide,  a także wiele innych osób związanych na co dzień z działalnością dla miasta Heide. Coroczną tradycją jest, iż w ramach spotkania noworocznego odbywa się Talk-Show, w którym organizatorzy rozmawiają o zrealizowanych planach i celach dla Heide. W tym roku w rozmowie udział wzięli Franz Helmut Pohlmann – Przeowdniczący Rady Miejskiej w Heide, Helge Gerken - Komandor II Podoficerskiej Szkoły Lotnictwa Wojskowego oraz Ingo Schallhorn – Zastępca Przewodniczącego Związku Przedsiębiorców i Gospodarki w Heide.

Do najważniejszych ubiegłorocznych wydarzeń w Heide, wymienionych przez organizatorów podczas talk-show należą:

- otwarcie kompleksu sklepów w centrum Heide (Heider Marktpassage ) – inwestycja, która  objęła powierzchnię ok. 10 000 m2 i unowocześniła zachodnią części rynku w Heide.

- obchody 50-lecia istnienia Bundeswehry w Heide. Od 16 września 1967 r. w koszarach
 w  Heide stacjonują niemieccy żołnierze. Jubileusz 50-lecia Bundeswehry obejmował m.in. utworzenie szarfy z przebranych w żółte koszulki mieszkańców Heide na rynku w celu  uczczenia służby niemieckich żołnierzy

- akcja której celem było wręczenie bonów rabatowych do lokalnych sklepów studentom
I roku na politechnice  – akcja miała na celu aby studenci rozpoczynający naukę na politechnice
w Heide  poznali nie tylko miasto ale również punkty gospodarcze miasta.

Miasto Heide posiada największy niezabudowany rynek miejski
w Niemczech o powierzchni ok. 4,7 ha, co pozwala na organizację wielu eventów. W ubiegłym roku zorganizowano :

- dzień dziecka, w którego organizację włączyło się ponad 50 stowarzyszeń i przedsiębiorców zamieniając rynek w jeden wielki plac zabaw i przeżyć dla najmłodszych.

- koncert na 25 000 osób.  Organizowany wspólnie ze stacją telewizyjną NDR 2 jest to pierwszy tego rodzaju koncert w Heide.

- Winterwelt – w okresie bożonarodzeniowym rynek w Heide zmienia się w miasteczko,
w którym mieszkańcy mogą kupić różnego rodzaju przysmaki świąteczne czy kupić prezenty. W tym czasie na rynku rozstawiane jest również sztuczne lodowisko, na którym oprócz jazdy na łyżwach odbywają się także Mistrzostwa w Eisstockschießen. Pierwszy raz udział w otwarciu jarmarku bożonarodzeniowego wzięła udział również delegacja Nowogardu.

Rok 2018 stawia przed naszymi partnerami wiele nowych celów, z których najważniejszym jest ukończenie odbudowy hali sportowej przy Gymnasium Heide-OST - szkoły partnerskiej dla II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie. Poza tym w maju br. odbędą się  wybory komunalne
w Heide.

Podczas wystąpienia Burmistrz Nowogardu Robert Czapla pozdrowił wszystkich w imieniu mieszkańców gminy Nowogard oraz złożył zebranym gościom najserdeczniejsze życzenia sukcesów i rozwoju miasta Heide w Nowym Roku. Do życzeń wręczony został również prezent dla Stadtbibliothek (Biblioteki Miejskiej w Heide) tj. zestaw książek, leksykonów i  albumów o kulturze polskiej, w tym również o Nowogardzie. Wymiana literatury jest jednym z filarów długoletniej współpracy z miastem Heide, gdyż poprzez wzajemne poznanie kultur możliwa jest owocna współpraca naszych miast. Obecnie w szkole Volkshochschule Heide prowadzonej przez miasto Heide odbywają się kursy nauki języka polskiego. W wymienionej placówce utworzonych zostało aż 6 grup nauki języka polskiego. Mamy nadzieję, iż przekazane książki wzbogacą możliwość nauki języka polskiego wśród mieszkańców miasta partnerskiego Heide. Ponadto władze Nowogardu i Heide zadeklarowały dalszą wymianę kulturalną i szkolną młodzieży. Młodzież z Heide została zaproszona do udziału w trójstronnej wymianie młodzieży odbywającej się w ramach warsztatów artystycznych ARTeria przy festiwalu muzyki, filmu i malarstwa Lato z Muzami. Ponadto Burmistrz Nowogardu złożył na ręce Burmistrza Heide i Przewodniczącego Rady Miejskie w Heide oficjalne zaproszenie na święto Nowogardu i galę Laura Cisowego. Ponadto

Całą uroczystość uświetniła swoim występem orkiestra młodzieżowa  Gymnasium Heide-OST.

Tekst: Szymon Pilipczuk RLFKiS
Zdjęcia: Roberto Turchetto - Boyens Concept GmbH & Co. KG