przekazanie 1% z podatku PIT za rok 2019.25 września 2020 r. przed Izbą Przyjęć Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie, w obecności Dyrektora placówki Pana Kazimierza Lembasa, przedstawicieli służby zdrowia, organizacji działających na terenie naszej gminy przy współudziale jednego z Fundatorów tj. Stowarzyszenia na Rzecz Szpitala w Nowogardzie nastąpiło oficjalne przekazanie 1% z podatku PIT za rok 2019.

Jak wiadomo działalność Fundacji skupiona jest wokół ochrony i promocja zdrowia na terenie gminy Nowogard, kształtowania w społeczeństwie aktywnych postaw prozdrowotnych poprzez wspieranie rozwoju profilaktyki i promocji zdrowia a przede wszystkim wspieraniu nowogardzkiego szpitala.

Od 2005 roku Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza, że uzyskała prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego odprowadzanego przez osoby prywatne.

Dzięki Państwu na rachunek fundacji z tytułu 1 % za rok 2019 wpłynęła kwota ponad 11,5 tys. zł

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku zostają w całości przekazane na zakup bądź modernizację sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.

Jak poinformował podczas spotkania Dyrektor Nowogardzkiego Szpitala Pan Kazimierz Lembas kwota zebrana z tytułu 1% podatku za 2019 zostanie przeznaczona na zakup Holterów.

Wszystkim Państwu, którzy przekazali 1% podatku na Fundację ZDROWIE serdecznie dziękujemy.

Z wyrazami szacunku
Marta Pińkowska
Prezes SFOM ZDROWIE