USUWANIE AZBESTU W 2021 ROKUKolejny rok programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard zakończony sukcesem.
Od roku 2013 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla z powodzeniem realizuje program usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Pozyskiwane dotacje na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pozwalają skutecznie zmniejszać ilość wyrobów zawierających azbest występujących na terenie naszej gminy.

W dniu 11 października 2021 r. Burmistrz Nowogardu podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w procedurze zamówienia publicznego- firmą Eco-Pol Sp. zo.o. z Pruszcza, która dokona demontażu, odbioru i utylizacji eternitu z terenu gminy Nowogard.

Do tej pory z pomocy w usunięciu azbestu skorzystało 124 mieszkańców naszej gminy. Łącznie usunięto 541,8998 ton azbestu(29938,1 m2). Jest to połowa zinwentaryzowanej ilość znajdującej się w gminie Nowogard. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają na swojej nieruchomości wyroby zawierające azbest do skorzystania z pomocy oferowanej przez Gminę.

Wszystkim nam zależy, aby ten szkodliwy dla zdrowia wyrób zniknął z naszego sąsiedztwa. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 zobowiązuje wszystkich do pozbycia się do roku 2032 całości azbestu z naszego kraju.

Wychodząc naprzeciw wszystkim niedogodnościom, w trosce o zdrowie mieszkańców, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, zaprasza do skorzystania z pomocy w pozbyciu się wyrobów zawierających azbest.

„Gmina Nowogard informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

Wydział GKMiOŚ
Anna Stokłos