Fundusze pozyskane przez Burmistrza Nowogardu

W związku z licznymi pytaniami płynącymi od Państwa dotyczącymi pozyskanych środków zewnętrznych, poniżej będziemy na bieżąco informować Państwa o dofinansowaniach na inwestycje prowadzone w gminie Nowogard.

ilość pozyskanych środków w latach 2014-2020
26 225 119 zł

„Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”

2014 06 05 matematyka 01Program Operacyjny Kapitał Ludzki- w ramach konkursu , Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projektodawca : Gmina Nowogard
Tytuł Projektu  : „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”
Numer Projektu : UDA-POKL.09.01.02-32-249/12-00
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -2 637 140,00 zł
Termin realizacji - 01.09.2012r.-31.07.2015r.
Czas realizacji projektu : okres 3 lat

Dodatkowe zajęcia z angielskiego w Błotnie

Dodatkowe zajęcia z angielskiego w Błotnie
Dofinansowanie zajęć z języka angielskiego w szkole podstawowej w Błotnie
16 tys zł 

Projekt "Around the World in Eighty Hours" realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

Kolejny budynek socjalny

b_260 _ 192_16777215_00_images_2014_12_03_budynek_socjalny_podpisanie_2014_12_04_BUDYNEK_SOCJALNY_003.JPG


Dofinansowanie w wysokości

749.359,56 zł.
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

więcej