Fundusze pozyskane przez Burmistrza Nowogardu

W związku z licznymi pytaniami płynącymi od Państwa dotyczącymi pozyskanych środków zewnętrznych, poniżej będziemy na bieżąco informować Państwa o dofinansowaniach na inwestycje prowadzone w gminie Nowogard.

ilość pozyskanych środków w latach 2014-2020
26 225 119 zł

 images/2019/05/31_Podpisanie_umow/
Piątek, 31 maja br. był ważnym dniem dla Nowogardu i Osowa. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla gościł w Urzędzie Miejskim Stanisława Wziątka – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W obecności lokalnych mediów, podpisano dwie umowy, dzięki którym Gmina Nowogard otrzyma blisko półtora miliona złotych dofinansowania. Pierwsza z nich, dotyczy dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie. - Dziękujemy za dostrzeżenie Gminy Nowogard i jej potrzeb. Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie wpisana jest do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Z powodu pożaru remizy jednostka ta musiała być z niego wyłączona. Dlatego złożyliśmy do pana Marszałka i Zarządu Województwa wniosek o dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie na zakup wozu gaśniczego w kwocie 964.801 zł. Nasz wkład własny wyniesie około 170 tys. zł. Dzięki temu strażacy z OSP Osowo otrzymają tak bardzo potrzebny samochód ratowniczo – gaśniczy – mówił Burmistrz Robert Czapla.

 

W spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisławem Wziątkiem i Burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą, uczestniczyli: Skarbnik Gminy Marcin Marchewka, Kierownik Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Jarosław Soborski, Prezes OSP Osowo Marian Jeż, Komendant Gminnego OSP Artur Konior, strażacy oraz radni: Renata Piwowarczyk, Jacek Jankowski i Marcin Wolny – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. - Przyjechałem pokłonić się strażakom, którzy gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom. Jeśli jednostka wpisana jest w krajowy system ratownictwa, to reaguje ona na różnego rodzaju zgłoszenia, które mogą się przydarzyć. Mówimy tutaj o zdarzeniach drogowych oraz o wszelkim charakterze kryzysowym. Zawsze pierwsi na miejscu są strażacy ochotnicy. Dlatego uważam, że powinni oni być dobrze wyposażeni. Wniosek, który został przez państwa złożony, był wnioskiem bardzo dobrze przygotowanym. Wykazaliście potrzeby, przygotowaliście projekt, który wygrał w konkursie. Dlatego składam obecnym strażakom, radnym i panu burmistrzowi podziękowania za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Jestem przekonany, że ten wóz dla OSP Osowo będzie spełniał swoją rolę, ale także będzie gwarantował bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom – powiedział Stanisław Wziątek.

Po uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie zakupu wozu gaśniczego dla OSP Osowo, druhowie przekazali na ręce Stanisława Wziątka swoje podziękowania. Podziękowania za zaangażowanie we wsparciu potrzeb gminy Nowogard należą się również panu Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławowi Rzepie.

Druga z podpisanych umów, dotyczyła dofinansowania modernizacji kanalizacji deszczowej terenu sportowo – rekreacyjnego między ulicami Warszawska – Zamkowa – Kowalska w Nowogardzie.
- Jest to teren rekreacyjny, z którego korzysta młodzież. Mieszkańcy prosili nas o jego zagospodarowanie. Chcemy tam docelowo wybudować boisko piłkarskie, plac zabaw, siłownię na świeżym powietrzu oraz alejki spacerowe. To dosyć duży teren, z którym niestety od wielu lat mieliśmy problem, gdyż jest on położony poniżej gruntów przyległych. Co za tym idzie, w sposób naturalny spływa na niego woda deszczowa, dlatego opracowaliśmy koncepcję jego odwodnienia i wybudowania tam kanalizacji deszczowej. Złożyliśmy wniosek, który uzyskał aprobatę pana Marszałka i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 520 tysięcy złotych – powiedział Burmistrz Robert Czapla.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, wykonana infrastruktura pozwoli na odwodnienie terenów zielonych w okolicy Zakładu Karnego, dzięki czemu można będzie rozpocząć prace związane z budową urządzeń rekreacyjnych.
- W imieniu całego Zarządu Województwa chciałbym podziękować panu Burmistrzowi i Radzie za to, że jest tak bardzo aktywna. Muszę przyznać, że aktywność gminy Nowogard i pana Burmistrza w zakresie pozyskiwania środków finansowych, aplikowania o te środki, jest naprawdę bardzo duża. Panie Burmistrzu, gratuluję aktywności – jeśli nikt nie walczy, to znaczy że już przegrał, a państwo walczycie i wygrywacie – powiedział Członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.
***
Dzięki podpisanym umowom Gmina Nowogard zakupi wóz ratowniczo – gaśniczy dla OSP Osowo - całkowita wartość projektu to 1.135.060 zł, z czego dofinansowanie wynosi 964.801 zł oraz zmodernizuje kanalizację deszczową terenu sportowo – rekreacyjnego między ulicami: Warszawska – Zamkowa – Kowalska w Nowogardzie - całkowita wartość projektu: 609.537 zł, dofinansowanie wynosi: 516.106 zł. (BS, fot.: BS)