Dofinansowanie w wysokości
223 380,00 zł.
na doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów