Dodatkowe dofinansowanie w wysokości
40 000 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
tym samym poziom dotacji z WFOŚiG wzrósł z 35 000 zł do 75 000 zł.