PRZEKAZANIE SERCA NA NAKRĘTKI
Akcja zbierania nakrętek jest bardzo popularną formą niesienia pomocy innym. Plastikowe nakrętki poddawane są recyklingowi, a otrzymany z nich granulat wykorzystywany jest do produkcji kolejnych przedmiotów z plastiku. Nakrętki zbiera się w celu pokrycia kosztów związanych np. z zakupem wózka, sfinansowaniem leczenia czy zakupem sprzętu do rehabilitacji.

We wrześniu 2020 roku w Naszym mieście zostało postawione serce na nakrętki i przekazane rodzinie Państwa Grzesiak. Wszyscy mieszkańcy wrzucając nakrętki do serca nieśli pomoc Arkowi.
Dziś burmistrz Nowogardu Robert Czapla przekazał serce dla Miłosza Banacha, który choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Teraz wszystko w rękach mieszkańców, którzy wrzucając nakrętki do serca pozwalają tym samym na finansowanie rehabilitacji tego wesołego i kochanego młodego mężczyzny jakim jest Miłosz. A już niedługo w Naszym mieście pojawi się kolejne serce, gdzie będziecie Państwo mogli wrzucać nakrętki wspierając w ten sposób potrzebujących.

Justyna Wiącek