Delegacja z miasta Kävlinge z wizytą partnerską w Nowogardzie

W dniach 07.05.-08.05.2008 maja 2008r. w Nowogardzie przebywała 7-osobowa delegacja z miasta partnerskiego z Kävlinge ze Szwecji. Gmina Nowogard podpisała Umowę o Partnerskiej Współpracy z gminą Kävlinge w grudniu 2005 roku.

Delegacja z miasta Kävlinge z wizytą partnerską w Nowogardzie

Pierwszego dnia wizyty goście zwiedzili Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie oraz obserwowali działania uczniów podczas Sejmiku Ekologicznego i debatę „Razem łatwiej”.

Czytaj więcej: Delegacja z miasta Kävlinge z wizytą partnerską w Nowogardzie

Nowogardzka delegacja w Kävlinge

Nowogardzka delegacja w Kävlinge13 grudnia br., na zaproszenie burmistrza miasta Kävlinge (Szwecja) Rolanda Palmqvista przebywała delegacja władz samorządowych z Nowogardu. Celem wizyty było podpisanie Umowy o Partnerskiej Współpracy Nowogardu i Kävlinge, która ma pomóc nawiązać i rozwinąć współpracę między samorządami lokalnymi, społeczno.ciami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami obu naszych gmin.

Było to drugie spotkanie dotyczące opracowania i podpisania tekstu umowy - pierwsze odbyło się w październiku w Nowogardzie. Delegacja z Nowogardu w składzie: Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kazuba, szefowie klubów partyjnych zasiadających w Radzie Miejskiej Leszek Badowski (SLD), Adam Fedeńczak (PSL) Marek Krzywania (Forum Samorządowe) oprócz podpisania umowy wzięła udział w uroczysto.ciach związanych z obchodzonym 13 grudnia w Szwecji świętem Łucji. W szwedzkiej tradycji święto Łucji jest bardzo ważnym dniem. W tym dniu bowiem, wczesnym rankiem, orszak świętej odwiedza szkoły, szpitale, domy starców i miejsca pracy. Ten niezwykły pochód wyłaniających się z mroku postaciniesie Szwedom w darze światło, które ma symbolizować dobre siły życiowe i rozpraszać grudniowe ciemności. Święto Łucji jest dniem od kiedy zaczyna się w Szwecji odczuwać świąteczną atmosferę, a zarazem dzień kiedy noc trwa najdłużej w całym roku. W godzinach popołudniowych delegacja z Nowogardu wzięła udział w dyskusji nt. oświaty oraz ewentualnej współpracy szkół z Nowogardu i Kavlinge a następnie złożono wizytę w jednej z tamtejszych placówek oświatowych.

Delegacja z Kavlinge

Delegacja z KävlingeW dniach 12-13 października 2005 przebywała z wizytą w Nowogardzie delegacja z Kävlinge (Szwecja). Celem wizyty była dyskusja nad Projektem Umowy o Partnerskiej Współpracy Nowogard. Kävlinge, która ma pomóc nawiązać i rozwinąć współpracę między samorządami lokalnymi, społecznościami, organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami obu naszych gmin. Podstawą współpracy mają być głównie bezpośrednie kontakty władz gmin, organizacji gospodarczych, przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych a także instytucji oświatowych, kulturalnych i społecznych oraz klubów, stowarzyszeń i związków sportowych.
Program wizyty, oprócz spotkania w Ratuszu Miejskim, na którym omawiano przyszłą współpracę, obejmował wizytę w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie, go.cie zwiedzili również. Szuwary Nowogardzkie, Dom Opieki Społecznej Nr 1, Stadion Miejski oraz Zakład Wodociągów i Uzdatniania Wody. Podczas wizyty w Miejskiej Bibliotece Publicznej przedstawiciele władz samorządowych Nowogardu i Kävlinge podpisali list intencyjny, w którym postanowiono, iż uroczyste podpisanie umowy o współpracy gmin Kävlinge i Nowogard, nastąpi po podjęciu stosownych uchwał przez rady obu gmin.