wozstrazacki19"Oby wyjazdów było jak najmniej, chyba że na zawody strażackie.” - takie to oto słowa padły w piątek, 23 stycznia 2015 r., o godz. 13.00, na placu Wolności w Nowogardzie, gdzie odbyło się przekazanie zakupionego przez Gminę nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnie oraz przekazanie używanego dotychczas przez OSP Błotno wozu strażackiego marki Star 266 do OSP w Orzechowie przez burmistrza Roberta Czaplę. 

Zanim nastąpiło oficjalne przekazanie wozów strażackich obu jednostkom OSP, wicemarszałek Tomasz Sobieraj w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z Robertem Czaplą - burmistrzem Nowogardu umowę na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN na kwotę 400 000 zł.

Podobna umowa została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 24 listopada 2014 r (14 stycznia br., burmistrz Robert Czapla podpisał aneks do umowy na dodatkową kwotę). Łącznie suma dofinansowania z WFOŚiGW wyniosła 75 000 zł. Pozostała kwota, tj. 167 000 zł to wkład własny Gminy. Dlatego też, w akcie przekazania samochodu strażakom z OSP Błotno, który podpisał z dowódcą tejże jednostki włodarz naszego miasta, figuruje wpis: „Zakup samochodu współfinansowany przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Gminę Nowogard.” Wspomniany samochód pożarniczy marki MAN zakupiono za łączną kwotę 642 182 zł.

W swym przemówieniu do strażaków i zgromadzonych mieszkańców Nowogardu, burmistrz podkreślił, że „po raz pierwszy w historii gminy Nowogard strażacy z OSP otrzymują nowy samochód ratowniczo-gaśniczy ... Oby on służył Wam jak najdłużej... Mam też nadzieję, że to nie będzie ostatni nowy samochód strażacki w naszej Gminie... Dziękuję radnym poprzedniej kadencji oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego zakupu [...]”.

Głos zabrali również goście, którzy podkreślając ważną rolę ochotniczych straży pożarnych w bezpieczeństwie życzyli „ jak najmniejszej liczby zdarzeń, aby Wasz nowy samochód strażacki wyjeżdżał najczęściej tylko do ćwiczeń [...]”.
W piątkowym wydarzeniu na placu Wolności uczestniczyli m.in.:
Tomasz Sobieraj - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Radosław Mackiewicz - zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Bogusław Tunkiewicz - Komendant Powiatowy PSP Goleniów, Krzysztof Wasiluk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Goleniowie, Józef Dobruchowski - Prezes Zarządu MG OSP w Nowogardzie, Zygmunt Nawrocki - Komendant Gminny OSP, nadinsp. Małgorzata Figura – Komendant Posterunku Policji w Nowogardzie, Kazimierz Lembas – radny Rady Powiatu w Goleniowie i dyrektor nowogardzkiego szpitala, Jolanta Bednarek i Renata Piwowarczyk – radne Rady Miejskiej w Nowogardzie, Danuta Nowak – sołtys Błotna, Marian Białczak – sołtys Orzechowa, strażacy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele mediów.

Po części oficjalnej, wszyscy obecni mogli z bliska obejrzeć nowy wóz strażacki i jego wyposażenie.

Pozostaje nam życzyć strażakom z OSP Błotna i Orzechowa, by ich samochody nie rdzewiały, częstych wyjazdów ale tylko na ćwiczenia, tylu powrotów co i wyjazdów oraz aby patron strażaków św. Florian czuwa nad nimi.

2015/01/27_nowy_woz_strazacki

 

 

Piotr Suchy