Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Błotno

PROJEKT:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Błotno - Gmina Nowogard”
Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Infrastruktura środowiska
Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom
Umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-015/14-00
DOFINANSOWANIE: 401 084,05 PLN

Pierwszy w gminie nowy wóz strażacki przekazany do OSP Błotno

wozstrazacki19"Oby wyjazdów było jak najmniej, chyba że na zawody strażackie.” - takie to oto słowa padły w piątek, 23 stycznia 2015 r., o godz. 13.00, na placu Wolności w Nowogardzie, gdzie odbyło się przekazanie zakupionego przez Gminę nowego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błotnie oraz przekazanie używanego dotychczas przez OSP Błotno wozu strażackiego marki Star 266 do OSP w Orzechowie przez burmistrza Roberta Czaplę. 

Zanim nastąpiło oficjalne przekazanie wozów strażackich obu jednostkom OSP, wicemarszałek Tomasz Sobieraj w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego podpisał z Robertem Czaplą - burmistrzem Nowogardu umowę na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN na kwotę 400 000 zł.

Czytaj więcej: Pierwszy w gminie nowy wóz strażacki przekazany do OSP Błotno

Gmina mniej wyda na wóz strażacki dla OSP Błotno

burmistrz aneks2W środę, 14 stycznia br., burmistrz Robert Czapla podpisał aneks do umowy, którą podpisał w Koszalinie 24 listopada 2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego Gminy Nowogard na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Błotno. Ówczesna umowa dotyczyła dofinansowania w wysokości 35 000 zł, zaś podpisany aneks do umowy opiewa na dodatkową kwotę w wysokości 40 000 zł.

Czytaj więcej: Gmina mniej wyda na wóz strażacki dla OSP Błotno

Gmina pozyskała pieniądze na wóz strażacki dla OSP Błotno

2014/11/26_ops_blotno
W środę, 26 listopada br., burmistrz Robert Czapla podpisał w Koszalinie umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego Gminy Nowogard na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Błotno.

Planowany koszt zakupu to 642 000 zł. Oprócz wkładu własnego w wysokości 207 000 zł i dotacji z WFOŚiGW w wysokości 35 000 zł, gmina Nowogard pozyskała dodatkowo kwotę 400 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Piotr Suchy