Opłata śmieciowa będzie zaokrąglana

odpadyOpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być zaokrąglane do pełnych złotych – takie jest stanowisko Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów powołującego się na art. 63 paragraf 1 Ordynacji podatkowej: „podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.”

Czytaj więcej: Opłata śmieciowa będzie zaokrąglana

Ruszył PSZOK...

Ruszył PSZOK - odpadyW Słajsinie uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać takie odpady jak opony samochodowe, gruz czy odpady wielkogabarytowe.

W miniony czwartek 5 grudnia 2013 r. Celowy Związek Gmin R-XXI w Słajsinie zatwierdził Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Nowogardu. Od tej chwili mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z PSZOK, który mieści się w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

Czytaj więcej: Ruszył PSZOK...

Worki i pojemniki wystawiamy przed posesję

odpadyZarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina, iż paragraf 14, punkt 2 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard” mówi, że w celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej umieszczają pojemniki i worki na odpady przy drodze dojazdowej.

W związku z powyższym worki lub pojemniki znajdujące się w dniu odbioru na terenie nieruchomości mogą być nieodbierane. W takich przypadkach skargi i zażalenia na pracę Zakładu Usług Komunalnych w Nowogardzie będą bezzasadne.

Gospodarstwa jednoosobowe mogą płacić mniej

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXVI/283/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie wszedł w życie podział na gospodarstwa domowe uwzględniający gospodarstwa jednoosobowe.

Mieszkańcy takich gospodarstw powinni skorygować złożoną deklarację DOP o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgłaszając się do siedziby ZBK przy ul. 700 Lecia 14 lub – jeśli są mieszkańcami budynku wielolokalowego posiadającego zarządcę nieruchomości – do siedziby zarządcy.

Jednocześnie przypominamy obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

pierwotnie ustalona stawka za odpady zbierane selektywnie

nowa stawka za opdady zbierane selektywnie

stawka za odpady zmieszane

JEDNOOSOBOWE (1 osoba)

X

17 zł

24 zł

MAŁE (2 osoby)

27 zł

25,65 zł

35 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

41 zł

38,95 zł

53 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

50 zł

47,50 zł

65 zł

Dokumenty - dot. odpadów