Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Stefana Żeromskiego
w Nowogardzie
zaprasza

nie tylko aktywnych seniorów
18 grudnia br. /wtorek/ godz. 16.30

na multimedialny wieczór wspomnień
poświęcony mieszkańcom i historii Nowogardu
przygotowany przez Pana Franciszka Karolewskiego