W związku z uprawomocnieniem się Uchwały Nr XX/181/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyznawania stypendiów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, Urząd Miejski informujemy, że wnioski dotyczące ww. stypendium na 2013 r. można składać do 31 stycznia 2013 r.

Wnioski można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (w zakładce „Karty usług i formularze").