Rozbudowa oświetlenia ulicy Promenada8 czerwca 2022 r. , Burmistrz Robert Czapla, podpisał zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Rozbudowę oświetlenia ulicy Promenada w Nowogardzie”. Otwarcie ofert odbyło się 23 czerwca  2022 r.,  w postępowaniu złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Usługowo-Produkcyjny „IREX” Skotarczak Adam, Seweryn Ireneusz ze Szczecina, z którą zostanie podpisana umowa. Planowany termin wykonania zadania do 9 grudnia 2022 r. Jest to kolejne zadanie, które ma rozświetlić „ciemne” zaułki naszego miasta, a przez to zwiększyć bezpieczeństwo mieszkających przy tej ulicy mieszkańców.  Burmistrz Robert Czapla wraz z  radnym SLD Jackiem Wiernym zabiegali o rozbudowę tego oświetlenia.

Katarzyna Tracz
Wydział Inwestycji i Remontów