Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Roberta Czapli, trwa porządkowanie naszej gminy. Przez ten czas przewinęło się bardzo wiele osób (najczęściej zalegający z płatnością alimentów i osoby skazane wyrokiem sądu za drobne przewinienia), które na poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpecące napisy na elewacjach budynków. Ten czas, to również dobra współpraca burmistrza z Zakładem Karnym w Nowogardzie, dzięki któremu osoby odbywające karę pozbawienia wolności, przyczyniały się do upiększania naszego miasta poprzez pracę na rzecz jej mieszkańców.
Każdego dnia te osoby pracują na naszych ulicach i wnoszą swój wkład w piękno naszego miasta i gminy.

koszenie rowów - droga do Olchowa
koszenie rowów - droga do Olchowa

 

 

 

 

 

koszenie trawników - ul. M. Reja
koszenie trawników - ul. M. Reja

 

 

 

 

malowanie ławek i koszy - placyk przy Neptunie
malowanie ławek i koszy - placyk przy Neptunie

 

 

 

 

obrzeża krawężników
porządkowanie obrzeży krawężników

 

 

 

 

 

porządki wzdłuż jeziora i koło fontanny
porządki wzdłuż jeziora i koło fontanny