Burmistrz Nowogardu  Robert Czapla przypomina o zbliżającym się terminie ponownego składania wniosków o ustalenie prawa do pobierania 500 plus, na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022.

Wnioski  przyjmowane będą:

- od 01.02.2021r. wnioski można składać tylko droga elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

  • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
  • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl); 
  • bankowość elektroniczna. 

- od 01.04.2021r. drogą tradycyjną (papierową) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie w pokoju nr 11. Pracownicy przyjmujący wnioski to p. Sylwia Buriak oraz  p. Paulina Liszniańska, tel. kontaktowy 091-39-20-200.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Maślana