Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Odebranie serc wrzutowych na nakrętki
W dniu 14. września br. odbyło się odebranie kosza wrzutoweg, wykonanego przez nowogardzka firmę FUP MIRA-ART Artur Hamelak,  przeznaczonego do zbierania plastikowych nakrętek.
Z inicjatywy burmistrza Roberta Czapli, przy głównym wejściu na plażę nowogardzkiego jeziora, został zamontowany solidny kosz w kształcie dwóch serc. Jak mówi sam burmistrz, jest to gest serca i wsparcie dla małego bohatera Arusia Grzesiaka, mieszkańca Nowogardu, podopiecznego Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" w walce o lepsze jutro.
Wraz z mamą, panią Dorotą Grzesiak, panem Jackiem Olszewskim - znanym Nowogardzkim społecznikiem, który od lat wspomaga osoby niepełnosprawne organizując zbiórki nakrętek plastikowych, w towarzystwie radnych Pawła Lembasa, Stanisława Saniuka i Jerzego Kubickiego oraz pracownika wydziału GKMiOŚ Urzędu Miejskiego Anny Stokłos, nasz bohater z rąk burmistrza odebrał klucz do kosza, który jest w stanie pomieścić kilkaset kilogramów nakrętek.
Aruś od początku swojego życia walczy o zdrowie i sprawność, osiąga zdumiewające rezultaty i robi ogromne postępy, co kosztuje nie tylko jego samego, ale również jego rodzinę i terapeutów wiele pracy, czasu, wyrzeczeń i pieniędzy. Rodzina Arusia podziękowała burmistrzowi za pomysł, wykonanie oraz wsparcie w tej nierównej walce.

Teraz wszystko w rękach mieszkańców. Aruś potrzebuje naszej mobilizacji aby regularnie zapełniać dedykowane temu kosze odpowiednim rodzajem plastiku. Dzięki wspólnym wysiłkom mieszkańców kosztowne turnusy rehabilitacyjne dla małego bohatera będą łatwiej dostępne.
Więcej informacji na temat historii małego bohatera z Nowogardu i formach pomocy znajduje się w linku poniżej.
https://arkadiuszgrzesiak.wordpress.com/?fbclid=IwAR0fVXQi90odJ66gMuQqUMPjsqH2ZNQqivUk9flmfOvYO5R61bKxd1ULu_k
https://www.facebook.com/pg/malybohater/about/?ref=page_internal

Ewa Brzykcy