Rata za alkohol do 30 września 2020 r.

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2020 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składania ofert na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowogardzie".
Termin składania ofert upływa 18.12.2019 r. o godz. 12:00
Szczegółowe informacje zawiera link do zaproszenia: http://bip.nowogard.pl/strony/11184.dhtml

Bogumiła Rabiejewska
Wydział Inwestycji i Remontów