Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 burmistrz robert czapla2W środę 4 grudnia burmistrz Robert Czapla podpisał umowę z wykonawcą inwestycji ADN Sp. z o.o. z Nowogardu. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie” była długo wyczekiwana przez mieszkańców. Jeszcze w grudniu pierwsi pracownicy pojawią się na placu budowy. Koszt inwestycji to 549.806,01 zł brutto. Termin realizacji inwestycji to 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 

IMG 6915

 

Przypomnijmy, inwestycja jest realizowana na zlecenie burmistrza Roberta Czapli przez Gminę Nowogard wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową Gardno, po której stronie jest remont infrastruktury drogowej i pieszej na terenach należących do spółdzielni. /Marcin Gręda

71533422 540596020034727 8620205946703970304 n72134177 964640297208845 7280390228701872128 n1