bip 250Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składanie ofert cenowych na wykonanie zadania pn "Przebudowa placu Ofiar Katynia polegająca na rozbudowie oświetlenia- dokumentacja" Termin składania ofert upływa 16 grudnia 2019r o godzinie 12:00. Szczegóły dostępne na stronie http://bip.nowogard.pl/strony/11183.dhtml

Wydział GKMiOŚ
Adam Aniuksztys