Spotkanie
W poniedziałek, 2 grudnia br. w budynku świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli z mieszkańcami Łęgna. Spotkanie z burmistrzem odbyło się na zaproszenie sołtysa. Podczas zebrania omówione zostały najistotniejsze, bieżące tematy dotyczące funkcjonowania sołectwa m. in poruszono temat wyznaczenia przez geodetę miejsca w którym znajdować się będzie boisko. Poruszono również temat dostarczenia kruszywa i frezu na naprawę drogi gminnej. Przy okazji wizyty burmistrza na świetlicy udano się poddasze świetlicy gdzie przedstawiono plan na dalsze działania remontowe. W spotkaniu uczestniczyła również Pamela Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. / Marcin Gręda