bip 250Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składanie ofert cenowych na wykonanie zadania pn "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020
Termin składania ofert upływa 13 grudnia 2019r o godzinie 12:00.  Szczegóły dostępne na stronie http://bip.nowogard.pl/strony/11180.dhtml

Wydział GKMiOŚ
Adam Aniuksztys