Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Urodziny_Kalinki
W poniedziałek (25 listopada) na oddziale ginekologiczno-położniczym nowogardzkiego szpitala przyszło na świat pierwsze dziecko po wznowieniu działalności oddziału. Dziewczynaka ma na imie Kalinka urodziła się 25 listopada o godzinie 10:20.

Burmistrz Robert Czapla udał się na oddział, aby pogratulować i wręczyć mamie kwiaty wraz z niewielkim upominkiem.
Minęło zaledwie kilka godzin od czasu kiedy oddział zaczął działać a pierwsza pacjentka zgłosiła się do nowogardzkiego szpitala. - jestem szczęśliwa właśnie urodziłam córeczkę. Cieszę się, że oddział zaczął działać. Tu jest bardzo miła atmosfera. Personel wie jak zaopiekować się pacjentem na najwyższym poziomie. Warunki są bardzo dobre. Polecam przyszłym mamą skorzystać właśnie z nowogardzkiego szpitala, który na tle innych znacznie się wyróżnia – mówi Karolina Daca mama Kalinki
W trakcie wizyty na oddziale ginekologiczno-położniczym można było zaobserwować spore zainteresowanie otwarciem oddziału przez przyszłe mamy. Z wizytą zapoznawczą na oddział przyszły 4 kobiety, które również zdecydowały się na poród na nowogardzkim oddziele.
Zachęcamy wszystkie przyszłe mamy do skorzystania z oddziału ginekologiczno-położniczego w naszym szpitalu.