Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2019/11/27_plac_zabaw/
Jak niedawno Państwa informowaliśmy, rusza kolejna inwestycja w nowogardzką oświatę. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, 26 listopada br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w towarzystwie radnego Rady Miejskiej Stanisława Saniuka, podpisał umowę na budowę placu zabaw Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka, przy ul. Żeromskiego w Nowogardzie.

Zadowolone z inwestycji: dyrektor placówki – Jolanta Bielska oraz przedstawicielki Rady Rodziców przyznały, że dzieci z niecierpliwością czekają na ten „mikołajkowy prezent”. Sukcesywnie polepsza się stan gminnej infrastruktury oświatowej.
- Prace remontowe w przedszkolach i szkołach wykonuje grupa pracowników pod kierownictwem Jarosława Hołubowskiego. Aktualnie prace remontowe wykonywane są przy Szkole Podstawowej w Błotnie. W Przedszkolu nr 3 wykonano m.in. termomodernizację, w Przedszkolu nr 4 wykonano remont sali dla 4-latków wraz z zapleczem sanitarnym a wcześniej, parkingi oraz oświetlenie - przypomniał burmistrz.


W dalszej kolejności, jak zaznaczył, należy przygotować się do wybudowania parkingów przy przedszkolu, co z pewnością zwiększy bezpieczeństwo dzieci. Co ważne, nowy plac zabaw przy „Niezapominajce” będzie można rozbudować o dodatkowe elementy.
- Mamy ponad setkę dzieci, w czterech grupach wiekowych: od 3 do 6 lat. Z nowego placu zabaw będą korzystać wszystkie dzieci, z czego bardzo się cieszymy – mówiła dyrektor Jolanta Bielska.
Jak poinformowała Paulina Golacik z Wydziału Inwestycji, wykonawca - firma Magic Garden, już rozpoczęła prace.

W zakresie umowy jest, m.in.: demontaż istniejących urządzeń zabawowych przeznaczonych do likwidacji oraz demontaż i przeniesienie urządzeń w miejsce uzgodnione, wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku
dostawa i montaż nowych urządzeń, w skład których wchodzą: huśtawka trójdzielna, w tym jedno bocianie gniazdo oraz zestaw zabawowy wielofunkcyjny z dwoma zjeżdżalniami, linarium i zestaw wspinaczkowy mały.
Wartość zamówienia, to 49.200 złotych z terminem realizacji do 23 grudnia br. oraz 36 miesięczna gwarancją.
/ Beata Strzelecka