images/2019/11/26_Wizyta_radnego_Sejmiku/
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla spotkał się z powołanym niedawno na Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Adamem Fedeńczakiem. W spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 25 listopada br., wziął również udział Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski.
Wizytę rozpoczęto od wręczenia Radnemu Sejmiku bukietu kwiatów i listu gratulacyjnego.
- Jestem głęboko przekonany, że dzięki swej bogatej, głębokiej wiedzy i doświadczeniu wniesie Pan do pracy w Sejmiku wiele cennych inicjatyw i pomysłów, a Pana działania jako radnego z naszego okręgu wyborczego oraz mieszkańca Nowogardu, przyczyniać się będą do rozwiązywania problemów lokalnych wspólnot samorządowych, w tym również problemów naszej gminy. Życzę Panu wiele sukcesów w działalności publicznej, satysfakcji z pełnionych funkcji oraz wytrwałości w dążeniu do celów, które służą całemu społeczeństwu – mówił do p. Adama Fedeńczaka burmistrz Nowogardu.

Pan Adam Fedeńczak oficjalnie został Radnym Sejmiku w październiku br. Zajął on miejsce Artura Łąckiego, który zdobył w ostatnich wyborach parlamentarnych mandat Posła RP. Pan Adam Fedeńczak urodził się w 1953 roku w Nowogardzie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie. W przeszłości pełnił mandat radnego Rady Miejskiej w Nowogardzie, w latach 2006 – 2010 był radnym powiatu goleniowskiego. Od 30 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Red.