images/2019/11/26_seniorzy/
W poniedziałek, 25 listopada br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla spotkał się z Seniorami oraz przewodniczącą nowogardzkiego oddziału Polskiego Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowogardzie (PZERiI) – Renatą Stasiak. Wizyta w siedzibie oddziału, przy ul. 700 - Lecia w Nowogardzie, była okazją do bezpośrednich rozmów z mieszkańcami zrzeszonymi w PZERiI, którzy w październiku br. obchodzili wspólnie jubileusz 50 – lecia działalności Związku.
- W 2018 roku było w Związku 237 osób, a dziś jest nas już 360 i wciąż przybywa nowych członków. Dużo się u nas dzieje. W tym roku mieliśmy mnóstwo wyjazdów krajowych, staramy się raz w miesiącu jeździć nad morze. Ale to nie wszystko: niedawno byliśmy w Paryżu, a wcześniej we Lwowie. Spotykamy się by rozwijać pasje: rękodzieło, śpiew. Pan burmistrz bardzo nas wspiera dlatego chcieliśmy dziś, w ramach tego spotkania, serdecznie burmistrzowi za to podziękować - mówiła Renata Stasiak.
W dowód wdzięczności za wsparcie działań Seniorów zrzeszonych w PZEiIR, burmistrz Robert Czapla otrzymał wieczne pióro, by - jak powiedziała przewodnicząca Renata Stasiak – zawsze służyło do podpisywania samych dobrych wiadomości.
Spotkanie z Seniorami, trwało blisko dwie godziny. Pomimo wielu pytań, nie tylko o rozwój infrastrukturalny Nowogardu, burmistrz wyczerpująco odpowiadał na wszystkie.


- W tej chwili skupiliśmy się na centrum naszego miasta. Mamy dwa duże projekty rozbudowy: Nowogardzkiego Domu Kultury i Biblioteki – tam odbywają się też różne zajęcia, spotkania i prelekcje, w których większość z was uczestniczy. Jeszcze zostaje Plac Wolności dla którego mamy też koncepcję (…). Przez Plac przechodzi m.in. sieć kanalizacji deszczowej, z którą wiemy co się dzieje i główne magistrale elektryczno-energetyczne (…).I teraz pytanie: czy z powrotem te stare płyty układać czy zrobić coś porządnego? Nie ulega jednak wątpliwości, że te instalacje trzeba zrobić (…). Chcę was też poinformować, że złożyłem projekt budżetu do Rady Miejskiej 15 listopada i tam ująłem I etap zagospodarowania Placu: od głównej ulicy do Domu Kultury i pomnika. To jest priorytet na przyszły rok – mówił burmistrz Robert Czapla.
Seniorzy zgodzili się, że Nowogard pięknieje: są nowe alejki, kwiaty nad jeziorem, ławeczki. - Staram się prowadzić taką gospodarność, żeby wszystko się równomiernie rozwijało - powiedział burmistrz.
Rozmawiano także o współodpowiedzialności za porządek, nie tylko wokół jeziora ale też w innych miejscach użyteczności publicznej. Podczas dwugodzinnej, ożywionej dyskusji padły różne pytania, ogólne i te bliższe zrzeszonym w PZERiI: - Takie spotkania są dla mnie najważniejsze. Dzięki nim, mam prawdziwy obraz jakie są oczekiwania i nastroje wśród mieszkańców - mówił burmistrz Robert Czapla, do licznie przybyłych Seniorów.
***
Spotkanie Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z Seniorami zrzeszonymi w (PZERiI) korelowało z obchodzonymi niedawno: Międzynarodowym Dniem Osób Starszych oraz Ogólnopolskim Dniem Seniora (1 października i 14 listopada – dop. red.). Stąd też zadbał burmistrz o kosz słodkości i smaczne ciasta, które przyniósł na spotkanie w oddziale PZERiI.
Życzenia dla Seniorów choć miłe, nie zastąpią jednak zrównoważonej polityki senioralnej, także na płaszczyźnie lokalnej. Dlatego burmistrz Robert Czapla od ponad 8 lat aktywnie wspiera rozmaite działania, które pozwalają nowogardzkim Seniorom na rozwijanie aktywnego stylu życia. Sami Seniorzy też nie próżnują: na nowo odkrywają swoje talenty, organizują wydarzenia okolicznościowe, lokalne i krajoznawcze wycieczki pieszo – rowerowe czy imprezy integracyjne. W ciągu mijającego roku do nowogardzkiego oddziału Związku dołączyło ponad 120 osób.
***
Jak prognozuje GUS, liczba osób w wieku 65+ oraz 80+ w Polsce, wzrośnie w ciągu kilku najbliższych lat przy jednoczesnym, stopniowym zmniejszaniu się liczby mieszkańców z 38,2 mln w 2015 r. do 34 mln w 2050 r. (źródło:http://www.rpo.gov.pl/www.rpo.gov.pl). Populacja osób 80+ zacznie wyraźnie zwiększać się od 2025 r. /Beata Strzelecka