IMG 1335W środę 20 listopada Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał przetarg nieograniczony na zadanie pn.”Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie.

Jest to inwestycja, o którą od kilku lat zabiegali radni Marcin Wolny oraz Renata Piwowarczyk. Niestety pomimo wielu prób zabezpieczenia pieniędzy w budżecie przez burmistrza Roberta Czaple na ten cel zabezpieczenie pieniędzy było niemożliwe z uwagi na odrzucanie inwestycji przez radnych z klubu Nowa. Dziś inwestycja staje się faktem. Termin składania ofert upływa 05.12.2019 r. o godz. 9:00.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Leśnej w Nowogardzie zlokalizowana na działkach geodezyjnych nr 16, 30 obręb 2 m. Nowogard, polegająca na: Wykonaniu jezdni o szerokości 5,5 m i długości 281,44 m, remoncie istniejącego skrzyżowania, wykonaniu 64 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i wykonaniu odwodnienia liniowego. Miejsca postojowe oddzielone będą pasem zieleni. Trzeba również wykonać odwodnienie wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika poprzez przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. Dokonaniu wycinki drzew, wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych oraz wykonaniu nowych odcinków oświetleniowych.

 

Inwestycja ta jest o tyle atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców, gdyż termin składania ofert jest w tym roku a wykonanie inwestycji rozpocznie się dopiero z początkiem roku. Więc śmiało przedsiębiorca może sobie zaplanować roboty na następny rok – mówi burmistrz Robert Czapla.

Wszystkie informacje związane z przetargiem umieszczone są na stronie BIP pod adresem: http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/499.dhtml