Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Szpital
Od poniedziałku 25 listopada oddział ginekologiczno-położniczy nowogardzkiego szpitala wznowi działalność – zapewnił w poniedziałek ( 18 listopada ) dyrektor lecznicy Kazimierz Lembas. Udało się znaleźć lekarza zarządzającego oddziałem ginekologiczno-położniczym.Poszukiwałem lekarzy, którzy chcieliby podjąć pracę w naszym szpitalu. Od poniedziałku zawieszony oddział będzie pracował normalnie. Mamy zapewnione obsady 24-godzinne. Wiem już na pewno, że uda nam się całkowicie wznowić pracę oddziału ginekologiczno-położniczego zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia — powiedział dyrektor nowogardzkiego szpitala Kazimierz Lembas
Problem na oddziale ginekologiczno-położniczym pojawił się już z początkiem roku, kiedy stan zdrowia lekarza pogorszył się. Później nastąpiły trudności z obsadą dyżurów z uwagi na chorobę innego lekarza.
Nowogardzki oddział ginekologiczno- położniczy dysponuje 24 miejscami i jest w stanie samodzielnie zapewnić pełną opiekę przyszłym mamą.

- Ciesze się, że oddział wznawia działalność, jest to bardzo dobra wiadomość dla przyszłych mam, które chciałyby właśnie w Nowogardzie urodzić swoje potomstwo – powiedział burmistrz Robert Czapla
Pierwsze pacjentki, które zdecydują się na poród właśnie w nowogardzkim szpitalu mogą zostać przyjęte na odział w poniedziałek 25 listopada od godziny 8:00 / Marcin Gręda