Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

IMG 8838Bez wątpienia śmiało można powiedzieć, że lada chwila rozpoczną się prace przy budowie placu zabawa na terenie Przedszkola nr 1. Jest to kolejna inwestycja w ostatnim czasie realizowana przez burmistrza Roberta Czaple, która ukierunkowana jest w nowogardzką oświatę. Budowa placu zabaw była uzasadniona częstym remontem i naprawami wysłużonego sprzętu, a co za tym idzie bezpieczeństwem dzieci korzystających z tego miejsca. Inwestycja jest realizowana zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Burmistrza Roberta Czapli, z dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowogardzie-Jolantą Bielską oraz przedstawicielami Rady Rodziców.

- My wszyscy zarówno rodzice jak i kadra pedagogiczna cieszymy się, że burmistrz realizuje swoją obietnicę złożona rodzicom i dba o naszych najmłodszych. Dzieci już nie mogą doczekać się, kiedy pierwszy raz będą mogły skorzystać z placu zabaw-mówi Jolanta Bielska dyrektor przedszkola nr 1 w Nowogardzie.

 

Zakres prowadzonych prac będzie obejmował: demontaż istniejących urządzeń zabawowych przeznaczonych do likwidacji oraz demontaż urządzeń, które są do przeniesienia i ponownego zamontowania zgodnie z projektem budowlanym. Wykonana nawierzchnia placu zabaw będzie z piasku, Zakres prac uwzględnia również, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych (huśtawka potrójna z dwoma siedziskami plus bocianie gniazdo. A także zestaw zabawowy wielofunkcyjny z dwoma zjeżdżalniami, linarium oraz małym zestawem wspinaczkowym) Marcin Gręda