komendant1

15 listopada br. (piątek), w urzędzie miejskim burmistrz Robert Czapla gościł komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie podkom. Andrzeja Artemiuka.

W trakcie rozmów, w których wziął udział także zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, rozmawiano między innymi o działaniach wpływających na stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

Podkom. Andrzej Artemiuk jest komendantem nowogardzkiej policji od 1 listopada br. Wcześniej, bo od maja br., pełnił on obowiązki komendanta zastępując na stanowisku kom. Dorotę Zając. A. Artemiuk pracował również m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, gdzie był zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego.

W czasie wizyty komendanta w nowogardzkim urzędzie miejskim, oprócz najlepszych życzeń, otrzymał on z rąk burmistrza Roberta Czapli list gratulacyjny. Wcześniej burmistrz Robert Czapla pozytywnie zaopiniował kandydaturę nowego komendanta. Red