Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla zaprasza na przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie, który odbędzie się w dniu 17 października 2019 o godz 9:00
Szczegółowe informacje można znaleźć http://bip.nowogard.pl/strony/11052.dhtml

Kowalska
Od kilku tygodni można obserwować postępy budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Kowalskiej. Prace wykonywane mają na celu odwodnienie ulicy oraz boiska sąsiadującego z miejscem inwestycji.
W dniu 9 października zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski wraz z radnym Jackiem Rafińskim wizytowali plac budowy w celu sprawdzenia postępów inwestycji. Obecny również był Wojciech Szponar pracownik urzędu odpowiedzialny za realizacje inwestycji Warto podkreślić, że jedną z osób zabiegających o wykonanie kanalizacji deszczowej w tym miejscu był radny Marcin Nieradka. To właśnie na jego wniosek inwestycja jest realizowana. Wykonywane prace realizowane mieszczą się w terminie realizacji inwestycji. Wykonawca podejmuje wszelkie starania, aby minimalizować uciążliwość wykonywania inwestycji dla swobodnego poruszania się mieszkańców ulicy Kowalskiej./ Marcin Gręda