Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Daty poboru krwi w 2017 roku w Nowogardzie2020r.

  • 8 stycznia 2020r. - Dom Kultury
  • 6 lutego 2020r. - Dom Kultury
  • 4 marca 2020r. - Dom Kultury
  • 8 kwietnia 2020r. - Plac Wolności
  • 7 maja 2020r. - Plac Wolności
  • 17 czerwca 2020r. - Plac Wolności
  • 9 września 2020r. - Plac Wolności
  • 7 października 2020r. - Plac Wolności

ZAPRASZAMY W GODZINACH 10.00-14.00

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit